Mitt bibliotek

Välkommen till Svenska Akademiens Nobelbibliotek!

Bild på biblioteket

Låneregler

Välkommen som låntagare vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek. Hos oss kan du som har fyllt 18 år och har bostadsadress i Sverige göra hemlån ur våra samlingar. Den normala lånetiden är 30 dagar. 

Via vår hemsida kan du söka litteratur i vår webbaserade katalog och ta del av vår månatliga nyförvärvslista. 

På plats 

I biblioteksexpeditionen kan du söka i vår kortkatalog och i databaser, konsultera referenslitteratur och läsa tidskrifter. Låntagare och besökare kan själva kopiera för 2 kr/sida. 

För att få ett lånekort vill vi att du uppvisar godkänd legitimation, tar del av våra låneregler och vår personuppgiftsbehandling samt undertecknar en låneförbindelse 

(finns i bibliotekets expedition samt på hemsidan) 

Låntagarens skyldigheter 

Låntagaren förbinder sig att återlämna lånade böcker i tid. Svenska Akademiens Nobelbibliotek är ett privat bibliotek som i första hand är till för Svenska Akademiens ledamöter och de litteraturforskare som är knutna till biblioteket. Detta innebär att normallånetiden på 30 dagar i vissa fall kan komma att förkortas. Låntagaren förbinder sig att vid behov så snabbt som möjligt återlämna i förtid återkrävda böcker. 

Låntagaren bör uppvisa lånekortet vid varje lånetillfälle. Godkänd legitimation godtas i undantagsfall. 

Låntagaren är skyldig att anmäla adressändring. 

Låntagare som planerar att vara bortrest, är skyldig att se till att lånen under bortovaron kan återlämnas till biblioteket utan dröjsmål. 

Låntagaren är personligen ansvarig för sina lån till dess att de är avregistrerade. 

Försenade lån 

Om inte böckerna återlämnas i tid skickar Nobelbiblioteket påminnelse. Låntagaren blir spärrad från nya lån till dess att böckerna är omlånade eller återlämnade. Om böckerna inte återlämnas efter tre påminnelser skickar vi en faktura med en summa som täcker återanskaffnings-kostnader. 

Läsesalslån 

Ansvarig bibliotekarie kan undanta material från utlåning. Hemlån beviljas inte av följande material: 

  • tidskrifter 
  • rariteter 
  • referenslitteratur 
  • viss nyutkommen svensk litteratur 
  • material ur våra specialsamlingar 

Källargränd 4, Stockholm.

www.nobelbiblioteket.se