Mitt bibliotek

Information

Söka

Skriv in valfritt sökord, t ex:

 • design
 • astrid lindgren
Söktips
Trunkering Trunkera sökningen med asterisk-tecknet ('*') Trunkeringssymbolen '*' kan också användas inuti söksträngen. Frågetecken ('?') kan användas som ersättningstecken för en bokstav inuti sökordet.
Exempel : miljö* polit*, wom?n
Booleska sökoperatorer Använd "and" eller "or" för att ange flera ord i valfritt fält. Det spelar ingen roll i vilken ordning orden anges. Använd "and not" för att utesluta ord.
Exempel : aktier and obligationer
Exempel : (alaska or kanada) and (äventyr and not semester)
Fältavgränsare Fältavgränsning används när du vill att systemet endast ska söka i ett specifikt fält.
Gruppering Fritextsökningar rankas så att de mest relevanta titlarna hamnar först i träfflistan. Träffarna delas in i olika grupper baserade på relevans och sorteras på datum eller titel inom varje grupp. Vid användning av s k booleska sökoperatorer presenteras träffresultatet osorterat

Åter till startläge

Info om avancerad fritextsökning

Flera ord

När man använder flera sökord lägger systemet automatiskt in ett "and" (och) mellan sökbegreppen. Samtliga sökord återfinns i träfflistans titlar, dock ej nödvändigtvis i den ordning de angetts. Följande två exempel ger samma sökresultat.

Fras-sökning:

Sökning på flera ord i den ordning de anges (dvs i en fras) görs med hjälp av citattecken.

Exempel

Fras-sökning:
"university science department"

Trunkering

*   Innebär obegränsad trunkering. Exempel: "comput**" ger träff på alla ord som börjar med "comput" (t ex., "computer", "computation", etc.).
Trunkeringssymbolen '*' kan också användas inuti söksträngen.

?   Frågetecken ('?') kan användas som ersättningstecken för en bokstav inuti sökordet.

Exempel

* Trunkering:
miljö* polit*
comp*

? Maskering:
wom?n

Booleska sökoperatorer

Ange någon av sökoperatorerna AND eller OR mellan sökorden

Fältavgränsning:

Fältavgränsning används när du vill att systemet endast ska söka orden i ett specifikt fält.

Info om fältavgränsning:

 • Författare: endast författar/namn-fält
 • Titel: Endast titelfält
 • Ämnesord: Endast ämnesordsfält
 • Anmärkning: endast anmärkningsfält

Gruppering

Fritextsökningar rankas så att de mest relevanta titlarna hamnar först i träfflistan. Träffarna delas in i olika grupper baserade på relevans och sorteras på datum eller titel inom varje grupp. Vid användning av s k booleska sökoperatorer presenteras träffresultatet osorterat

Mest relevanta Mest relevanta titlar 

I hög grad relevanta Näst mest relevanta titlar 

Mycket relevanta Mycket relevanta titlar 

Relevanta Relevanta titlar 

Övriga relevanta Övriga titlar 

Åter till startläge

Spara sökningar

Denna funktion gör det möjligt att spara t ex en författar- eller ämnesordssökning för återanvändning vid ett senare tillfälle. Därmed slipper du skriva in sökorden på nytt varje gång och underlättar bevakning och reservationer av t ex nyinkommet material.

Hur:

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Klicka på "Ny sökning" (knapp)
 3. Sök på valfri författare, titel, ämnesord osv., eller välj den avancerade fritextssökningen med möjlighet att avgränsa till mediatyp, språk, utgivningsår osv.
 4. När sökresultatet visas, klicka på knappen "Lägg till i Sparade sökningar".
 5. Nästa gång du loggar in på ditt konto kan du klicka på knappen "Sparade sökningar" för att se en förteckning över de sökningar som sparats.
 6. Klicka på länken i någon av sparade sökningarna för att snabbt utföra en ny sökning med samma sökord.
 7. Om du vill få information via e-post om nyinköpt material som matchar dina sparade sökningar, sätt ett kryss i rutan "Markera för e-post". Glöm inte att meddela biblioteket om du ändrar din epost-adress

Åter till startläge

Förlänga lån

Du kan förnya dina lån online. Observera att vissa lån ej går att förnya.

Hur:

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Klicka på länken "Pågående lån" för att se de titlar som du har lånat.
 3. Välj de lån du vill förlänga genom att markera i rutan MARKERA och klicka sedan på "FÖRNYA MARKERADE". Om du vill förlänga samtliga lån, välj FÖRNYA ALLA.
 4. Om transaktionen inte tillåts visas ett meddelande som talar om varför. Om förnyelsen accepterades visas det nya förfallodatumet i kolumnen "STATUS". Notera alltid informationen i STATUS-kolumnen när du förnyat dina lån.

Åter till startläge

Fee Payment

You can now pay any fine over $2 online using your Visa or MasterCard.

Here is how to get started:

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Select the amount in unpaid fines and bills.
 3. Select "PAY ONLINE".
 4. Select the fines that you wish to pay, complete all of the relevant information and click submit.
 5. A confirmation page will appear next. You can print a copy of your receipt at this time and/or click OK. If you have a valid email address, receipt of payment will be sent to the address you entered in step 4.

Åter till startläge

Research Pro

Research Pro searches simultaneously across multiple databases, websites, and catalogs selected by the library to find full-text articles, abstracts, images, books, and other resources. Research Pro passes your search request to the target resources you select, so the search will be interpreted by each of the target resources. Research Pro will retrieve results from the resources you select - you can then see which resources have the most information relevant to your work. Research Pro is a useful way to get an overview of your subject and orient yourself to some of the resources available.

Research Pro Söktips

Research Pro söker i ett antal förvalda databaser samtidigt. Du kan också välja vilja specifika databaser som ska sökas.

Simple search queries are passed to each target resource exactly as they are typed in to retrieve results based on the default settings of each target database (e.g. searched as keywords or phrase), and results are displayed on a separate tab for each resource (e.g. sorted by relevance or date). You can view results from each of the different databases simply by clicking on the database name in the tabs on the left side of the results page, or click the "All Resources" tab to view all results interfiled.

The Research Pro advanced search lets you combine up to 3 search terms from different search indexes using Boolean operators for more complex searches.

Combine your terms by selecting the Boolean operators AND, OR, or NOT using the radio buttons to the right of the search term boxes. You can change the way your search terms are nested using the "Construct Search As" options below the search term boxes.

Research Pro supports Research Pro will send the search terms exactly as the user has typed them, so you can take advantage of any truncation and wildcard symbols supported by the target resources you have chosen.

OBS: Notera att sökresultatet kan påverkas av att trunkeringtecknet varierar mellan olika elektroniska databaser.

Åter till startläge

Biblioteksevenemang

Via Evenemangskalendern kan du anmäla dig till föreläsningar och program som biblioteket anordnar

Åter till startläge